Over de STIP-Methode

Logo STIP

De STIP-Methode is een nieuwe, completere aanpak gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP uit maart 2018. In deze richtlijn worden drie aanpakken genoemd die effectief zijn (IRR, STA OP!, Grip op Probleemgedrag). Door de betrokkenen van deze drie aanpakken zijn de handen ineengeslagen om tot één gecombineerde aanpak te komen: de gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag: De STIP-Methode ! 

De STIP-Methode bestaat uit 9 elementen: 5 fasen (A,B,C,D,E.) Klinisch Redeneren en 4 Stepped Care elementen gericht op Preventie, Begeleiden en Behandelen. Bij de STIP-Methode wordt de webapplicatie BPSD-Care ingezet, als hulpmiddel voor deze integrale aanpak. In deze webapplicatie kunnen zorgprofessionals probleemgedrag van zorgvragers continu bijhouden. Dit helpt hen bij het écht betrekken van de zorgvragers en hun mantelzorgers. Ook helpt het de zorgprofessionals om de aanpak onderling af te stemmen, zodat zij op dezelfde manier effectief samenwerken met de zorgvrager en familie.

Stichting Wetenschap Balans

SWbalans-logo-rgb

Voor de STIP-Methode biedt de website van Stichting Wetenschap Balans belangrijke achtergrondinformatie met name over Stepped Care 4: Psychotherapeutische interventies.

Hier zijn ook belangrijke formulieren te downloaden direct bruikbaar voor de toepassing van de STIP-Methode.

Stichting Wetenschap Balans legt zich toe op het werken als collectief met  onderzoekers en docenten. Stichting Wetenschap Balans biedt daartoe een platform aan professionals die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs op het gebied van kwetsbare ouderen.

BPSD-Care.nl

BPSD-CareNL-logo

Sinds 1 oktober 2019 is de webapplicatie BPSD-Care Nederland beschikbaar.    De webapplicatie is essentieel in de toepassing van de STIP-Methode die gebaseerd is op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP 2018.

De webapplicatie is een internationaal kwaliteit ondersteunend instrument voor een effectieve preventie en aanpak van probleemgedrag.

Vivia

Vivia beweegt zich op het snijvlak van ICT en zorg. Wij bieden innovatieve en stabiele ICT oplossingen voor de zorgsector, met als doel het verminderen van vermijdbare fouten en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid. Door met interesse naar onze klanten te luisteren zijn wij altijd in staat om een passende uitkomst te bieden, ook voor de lange termijn. In onze oplossingen staat niet het product of de technologie centraal, maar de eindgebruiker. Op die manier willen wij ICT voor de zorg laten werken.

Vanaf de introductie van de nederlandstalige versie van BPSD Care, is Vivia betrokken bij de support en beheerprocessen. Daarnaast ondersteunt Vivia bij het borgen van de maatregelen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Van Maar Advies

STIP-Methode

Voor de STIP-Methode biedt de website van Van Maar Advies achtergrondinformatie hoe je de methode kan implementeren. De website bevat voorbeelden van hoe zij werkt.

Corine van Maar is verandermanager en implementatiedeskundige. Dat doet zij door mensen en organisaties met elkaar te verbinden aan de hand van inhoudelijke vraagstukken. Haar passie is om de expertise van al die enthousiaste zorgverleners weer te laten floreren. ‘Ik ga uit van hun kracht, zodat ze opgeladen en vol nieuwe kennis de zorg kunnen verlenen die kwetsbare doelgroepen – zoals ouderen – verdienen.’