Over de STIP-Methode

Logo STIP

De STIP-Methode is een transdisciplinaire, integrale, persoonsgerichte ‘open source’ methode (NB geen interventie). De STIP-Methode is gebaseerd op een bundeling van 30 jaar wetenschappelijk ZonMw onderzoek op het gebied van dementie en ‘probleem’gedrag, met zowel aandacht voor de oudere met dementie zelf als de naasten. Het biedt concrete handvatten aan de professionals in de dagelijkse praktijk

De STIP-Methode is gericht op Preventie en waar nodig Behandeling wat betreft zogenaamd ‘probleem’gedrag bij ouderen met dementie, maar ook bij kwetsbare ouderen.

De STIP-Methode bestaat uit 2 processen: 1) Klinisch redeneer proces met 5 fasen ABCDE en 2) Stepped Care Interventie proces met 1 t/m 4 Stepped care stappen.

Iedere (ook toekomstige) bewezen effectieve interventie (conform GRADE methode) zal hier een plek in krijgen. De STIP-Methode claimt geen exclusiviteit maar staat in open verbinding met de praktijk en is gericht op groei. We weten nog lang niet voldoende. Het is wel essentieel om nu – gelet op de uitkomsten van het ZonMw wetenschappelijke STIP-project onderzoek –  in voldoende mate (> 80% uitvoerbaarheid betrouwbaarheid) toe te passen wat we nu al weten.

Literatuur verwijzing:

Verstraeten, HMF., Ziylan, C., Gerritsen, DL., Huijsman, R., Nakanishi, M., Smalbrugge, M., van der Steen, JT., Zuidema, SU., Achterberg, WP., Bakker, TJEM. (2022).  “Implementing a Personalized Integrated Stepped-Care Method (STIP-Method) to Prevent and Treat Neuropsychiatric Symptoms in Persons With Dementia in Nursing Homes: Protocol for a Mixed Methods Study” URL: https://www.researchprotocols.org/2022/6/e34550, International Registered Report Identifier (IRRID):
DERR1-10.2196/34550, JMIR Res Protoc 2022;11(6):e34550, doi:10.2196/34550

Zuidema SU, Smalbrugge M, Bil WME, Geelen R, Kok RM, Luijendijk HJ, van der Stelt I, van Strien AM, Vink MT, Vreeken HL. (2018) Multidisciplinaire Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie. Verenso, NIP. Utrecht 2018.

 

Lees hier meer over de STIP-Methode

Stichting Wetenschap Balans

SWbalans-logo-rgb

Voor de STIP-Methode biedt de website van Stichting Wetenschap Balans belangrijke achtergrondinformatie met name over Stepped Care 4: Psychotherapeutische interventies.

Hier zijn ook belangrijke formulieren te downloaden direct bruikbaar voor de toepassing van de STIP-Methode.

Stichting Wetenschap Balans legt zich toe op het werken als collectief met  onderzoekers en docenten. Stichting Wetenschap Balans biedt daartoe een platform aan professionals die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs op het gebied van kwetsbare ouderen.

STIP-APP.nl

logo STIP-APP.NL voorstel

Sinds begin 2022 is de STIP-APP Nederland webapplicatie beschikbaar. De STIP-APP is essentieel in de toepassing van de STIP-Methode die gebaseerd is op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP 2018, ondersteund door V&VN. De STIP-APP is een internationaal kwaliteit ondersteunend instrument voor een methodische en effectieve preventie en behandeling van probleemgedrag bij (kwetsbare) ouderen m.n. lijdend aan cognitieve stoornissen zoals dementie.

BRUG training en coaching in de Zorg

BRUG beschikt over specifieke expertise op het gebied van opleiden voor de zorg. Dat stelt ons in staat samen met u in kaart te brengen welke leerbehoeften er zijn en die effectief om te zetten in een passend opleidingstraject. Procesbegeleiding en coaching kunnen aanvullend of als afzonderlijk traject worden ingezet.

Wij ontwikkelen maatwerktrajecten voor uw organisatie, gebaseerd op onze vanuit wetenschap en zorgpraktijk ontwikkelde trainingsmodules. We zijn vooral actief in V&V en Thuiszorg. BRUG staat voor professionele zorg, waarin technische interventievaardigheden in evenwicht zijn met het vermogen tot contact, verbinding en empathie. U vindt in ons een partner als het gaat om leren, ontwikkelen en implementeren.

Sinds 2017 werken we samen met de Stichting Wetenschap Balans bij het implementeren van de STIP-Methode, gebaseerd op de richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie (Verenso/NIP/V&VN, 2018).

Vivia

Vivia beweegt zich op het snijvlak van ICT en zorg. Wij bieden innovatieve en stabiele ICT oplossingen voor de zorgsector, met als doel het verminderen van vermijdbare fouten en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid. Door met interesse naar onze klanten te luisteren zijn wij altijd in staat om een passende uitkomst te bieden, ook voor de lange termijn. In onze oplossingen staat niet het product of de technologie centraal, maar de eindgebruiker. Op die manier willen wij ICT voor de zorg laten werken.

Vanaf de introductie van de nederlandstalige versie van BPSD Care, is Vivia betrokken bij de support en beheerprocessen. Daarnaast ondersteunt Vivia bij het borgen van de maatregelen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Van Maar Advies

STIP-Methode

Voor de STIP-Methode biedt de website van Van Maar Advies achtergrondinformatie hoe je de methode kan implementeren. De website bevat voorbeelden van hoe zij werkt.

Corine van Maar is verandermanager en implementatiedeskundige. Dat doet zij door mensen en organisaties met elkaar te verbinden aan de hand van inhoudelijke vraagstukken. Haar passie is om de expertise van al die enthousiaste zorgverleners weer te laten floreren. ‘Ik ga uit van hun kracht, zodat ze opgeladen en vol nieuwe kennis de zorg kunnen verlenen die kwetsbare doelgroepen – zoals ouderen – verdienen.’

Lees hier het artikel:  Implementing a Personalized Integrated Stepped-Care Method (STIP-Method) to Prevent and Treat Neuropsychiatric Symptoms in Persons With Dementia in Nursing Homes: Protocol for a Mixed Methods Study

In dit artikel staat het protocol beschreven van het implementatieonderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren van de STIP-Methode.

75% zorgt zonder methodiek bij probleemgedrag!

Van de deelnemers aan onze Geriatriedagen-workshop antwoordde 75% geen methodiek te gebruiken bij de preventie en behandeling van probleemgedrag bij dementie. Tijdens deze workshop over de STIP-Methode, presenteerden we de integrale, stapsgewijze aanpak en onze onderzoeksresultaten over de implementatie ervan. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Lees het gehele artikel op de website van Stichting Wetenschap Balans