De STIP-Methode is opgebouwd uit twee gecombineerde procedures, namelijk I. een Klinisch redeneer procedure en II. een Stepped care interventie procedure. 

I. De klinisch redeneer procedure bestaat uit vijf Fasen (A,B,C,D,E) : A. Detectie; proactieve opsporing van proble(e)m(en) met behulp van een meetinstrument bijvoorbeeld de Neuropsychiatrie Inventory (NPI); B. Bio-psycho-sociale analyse en onderlinge dynamiek op basis van een brede Biografie m.b.v. een Dynamische Systeem Analyse-scan (DSA-scan), welke zeven levensdomeinen omvat; welke bio-psychosociale factoren verklaren de situatie? ; C. Interdisciplinair integraal behandelplan; een persoonsgericht behandelplan gebruik makend van een ‘Stepped Care’ aanpak; D. Interdisciplinaire monitoring en uitvoering; E. Heranalyse (Bakker et al, 2018). Met de klinisch redeneer procedure van de STIP-Methode kan methodisch in volgordelijke fasen het proces van (A) signalering/detectie (met behulp van klinische blik, meetinstrumenten en diepgaande biografie) en (B) brede analyse van de beschikbare gegevens (met behulp van een DSA-scan) worden doorlopen. Vervolgens wordt in Fase C een integraal interdisciplinair preventie/behandelplan opgesteld te samen met de oudere en de mantelzorg. Dit plan wordt in Fase D interdisciplinair geëvalueerd en indien nodig via een heranalyse in Fase E bijgesteld door aanpassing van het integrale preventie/behandelplan uit Fase C enzovoort.

II. De Stepped Care interventie procedure bestaat uit vier stappen in oplopend niveau van complexiteit: 1. Passende basisbenadering; 2. Persoonsgericht dagritme/ programma; 3. Inzet van belevingsgerichte zorg ; 4. Inzet van psychotherapie, pijnmedicatie en psychofarmaca,. Stappen 1 en 2 zijn voornamelijk gericht op preventie, stappen 3 en 4 zijn gericht op behandeling. Bij de STIP-Methode kan de STIP-APP (webapplicatie) ingezet worden, als hulpmiddel bij deze integrale aanpak. 

In de STIP-webapplicatie kunnen zorgprofessionals probleemgedrag van zorgvragers continu bijhouden. Dit helpt hen bij het écht betrekken van de zorgvragers en hun mantelzorgers. Ook helpt het de zorgprofessionals om de aanpak onderling af te stemmen, zodat zij op dezelfde manier effectief samenwerken met de zorgvrager en familie. In de Figuur is de STIP-Methode schematisch weergegeven. (zie ook www.stipmethode.nl)

Schematische weergave STIP-Methode met legenda